start tjänster information kontakt

GE KOMMUNIKATION tjänster

& erfarenhet

 

EKHOLTZ KOMMUNIKATION erbjuder ett brett utbud av kommunikationstjänster baserade på erfarenhet.

 

EKHOLTZ KOMMUNIKATION hjälper små och medelstora företag att kostnadseffektivt och snabbt öka dynamiken i sin kommunikation både internt och externt.

 

 

Rådgivning

Kommunikationsstrategi
Informationspolicy
Krishanteringsplan
 
Investor Relations
Kvartalsrapporter
Årsredovisningar
Bolagsstämmor

 

Skribenttjänster
Pressreleaser
Redaktionell text
Webbredaktör
 
Intern Information
Intranät
Anslagstavla
Medarbetarenkäter
 
Event/Utställningar
Projektledning
Utbildning
 

 

För mer information kontakta Gunilla  >>

 

 

 

design by entrepreneur.nu